Wilton Armetale
Gourmet Grillware

201045 Wilton Armetale Square Griddle
20" x 11.5" x 1.5"

201065 Wilton Armetale Fish Griller
18.75" x 8.75" x 1.25"

201103 Wilton Armetale 17" Grill Tray
17" x 9.75" x 1.25"

201113 Wilton Armetale Sizzle Platter
15.5" x 7.75" x 1.25"

201123 Wilton Armetale Sauce Pot
Capacity 16 oz

201133 Wilton Armetale Sauce Pot
Capacity 32 oz

201143 Wilton Armetale 14" Au Gratin
14" x 6.75" x 1.75"

201153 Wilton Armetale 12" Bowl
12" x 12" x 2.25"

201163 Wilton Armetale 15" Oval Tray
15" x 12.5" x 1.25"

201183 Wilton Armetale 11" Au Gratin
11" x 6" x 1.5"

201243 Wilton Armetale 11" Rectangular Tray
11" x 8.25" x 1.25"

201263 Wilton Armetale 18" Griddle
18" x 10.75" x 5"

201303 Wilton Armetale 19" Vegetable Griller
19" x6" x1.75"

201304 Wilton Armetale 15" Pizza Tray
15" x 15" x .75"

201305 Wilton Armetale Grillware Wok
15" X 11" x 4"