HELEN CHEN    
     

Helen Chen 97009 Bamboo
Steamer 10" 3-pc Set
Helen Chen 97027 Chopsticks
Engraved 5 Per Package
Helen Chen 97087 Carbon
Steel 12" Stir Fry Pan

Helen Chen 97106
Sushi Mat
Helen Chen 97002
Excalibur 14" Wok w/Lid

 
Helen Chen 97012
7" Spider Skimmer


Helen Chen Spider Strainer
97115   5"
97119   7"
97122 Hak
Spider Basket
Helen Chen 2414 Beechwood
Slotted Spatula 12"L
Helen Chen 21006 Beechwood
Meat Tenderizer 12"
Helen Chen 21008 Beechwood
Spoon 8"
Helen Chen 21010 Beechwood
Spoon 10"
Helen Chen 21012 Beechwood
Spoon 12"
Helen Chen 21014 Beehwood
Spoon 14"
Helen Chen 21016 Beechwood
Spoon 16"
     
Helen Chen 97026 9"
Chopsticks PK/5pr
Helen Chen 97024 11"
Chopsticks PK/10pr
Helen Chen 97000 12"
Excalibur Stir Fry Pan

 
Helen Chen 97001 Excaliber
Wok 14" with Helper Handle
Helen Chen 97004 Carbon Steel
Wok 14" with Helper Handle
Helen Chen 97005 Carbon Steel
14" 4-pc Wok Set
Helen Chen 97006 Zylan
12" Stir Fry Pan
Helen Chen 97007 Zylan
14" Wok with Helper Handle
Helen Chen 97010 Bamboo
12" 3-pc Steamer
Helen Chen 97011 S/S
5" Spider Stainer
Helen Chen 97028 Bamboo
Sushi Tray 9.5" x 6"
Helen Chen 97036 Universal
Kitchen Shears 6"
Helen Chen  97050
Bamboo 15" Spoon
Helen Chen 97051
Bamboo 12" Pierced Spoon
Helen Chen 97052
Bamboo 12" Spoon

 Helen Chen 97123 Hak
Rice Washing Bowl
Helen Chen 97113
Hak Sushi Paddle
Helen Chen 97053
Bamboo 10" Spoon
Helen Chen 97054
Bamboo 12" Corner Spoon
Helen Chen 97055 Bamboo
15" Stir Fry Spatula
Helen Chen 97056 Bamboo
13" Stir Fry Spatula

Helen Chen 97057 Bamboo
13" Slotted Stir Fry Spatula

Helen Chen 97060 Bamboo
3-pc Stir Fry Set
13" Spatula, 9" Paddle, 13" Chopsticks

 
Helen Chen 97062 Bamboo
9" Rice Paddle

Helen Chen 97117
S/S Chopsticks 5 pr
Helen Chen 97081 Bamboo
Cutting Board 15" x 10" x .75"
Helen Chen 97085 Bamboo
Silverware Tray 14" x 9.25"
Helen Chen 97111 6-pc
Sushi Making Kit
Helen Chen 97124 Bamboo
Left Hand 13" Stir Fry Spatula
Helen Chen 97025
Sushi Matt w/Paddle


Helen Chen 97031
Bamboo Rolling Pin 18"
Helen Chen 97139
Silicone 13" Wok Tool
Helen Chen 97110
Chinese Soup Spoon